تایپ با زبان اشتباه

آیا تا کنون پیش آمده که متنی را تایپ کرده اید و بعد متوجه شده اید که زبان صفحه کلید اشتباه بوده است و مجبور به تایپ مجدد متن شده باشید؟!

با استفاده از نرم افزار langover علاوه بر اصلاح اشتباهات تایپی ناشی از نادرست بودن زبان ورودی صفحه کلید، شما می توانید کلیه متون نوشته شده با حروف کوچک را با استفاده از Shift+F10 به حروف بزرگ و بالعکس تبدیل کنید.

با نصب این برنامه، به راحتی در هر محیطی که تایپ کرده باشید، فقط با فشاردادنن کلید F10 می توانید متن تایپ شده را به ربان دیگر تبدیل کنید.

دانلود نرم افزار

سفاش سریع