فضای میزبانی ( هاست )

شما می توانید با توجه به نیاز خود، یکی از پلن های پیشفرض زیر را سفارش دهید. پلن مورد نظر در سریع ترین زمان ممکن راه اندازی و مشخصات آن برای شما ارسال می شود. پس از راه اندازی سرویس ، شما 48ساعت فرصت دارید تا سرویس را تست و هزینه را پرداخت نمایید.
در صورتی که طراحی سایت شما توسط کدپرداز انجام می شود، شما نیازی به خرید فضای میزبانی ندارید.
در صورتی که هیچ یک از موارد زیر با نیاز شما منطبق نیست، با ما تماس بگیرید و پلن مورد نیاز خود را سفارش دهید.

سفارش Space
(MB)
bandwidth
(MB / Month)
mail subdomain ftp SQL php ASP.net مبلغ سالانه
(تومان)
50 1000 5 5 1 MYSQL 5.5 ندارد 30000
100 2000 10 10 2 MYSQL
MSSQL 2008
5.5 4 50000
200 4000 20 20 4 MYSQL
MSSQL 2008
5.5 4 90000
500 10000 30 30 10 MYSQL
MSSQL 2008
5.5 4 120000
1000 20000 50 50 50 MYSQL
MSSQL 2008
5.5 4 150000
2000 40000 100 50 50 MYSQL
MSSQL 2008
5.5 4 210000
سفاش سریع